Bibliotekshistorie: død eller dristig?

Laura Skouvig
2007 Dansk biblioteksforskning  
Denne artikel belyser den bibliotekshistoriske forsknings status og formål internationalt og i Danmark. Ønsket er at skabe øget synlighed for og debat om bibliotekshistorien. Dette gør forfatteren med udgangspunkt i en række inspirerende artikler i tidsskrifterne The Library Quarterly og Library History. Disse artikler peger dels på nødvendigheden af en bredere teoretisk tilgang til den bibliotekshistoriske forskning, dels på en løsrivelse af bibliotekshistorien fra biblioteket som institution
more » ... or i stedet at bruge betegnelsen information history. Den oversigt, der gives af den internationale forskning, har ikke som hensigt at give et fuldstændigt overblik, hvorfor den kun inddrager nyere tendenser. Ligeledes giver artiklen kun et overblik over den danske forsknings periodisering af folkebibliotekernes historie og konstruktionen af udviklingen som det bærende i historien. Artiklen konkluderer på denne baggrund, at bibliotekshistorien langt fra er død, hverken i Danmark eller i udlandet.
doi:10.7146/danbibfor.v3i1.97546 fatcat:ejksdff6hre25cc2kwxctt4f7a