Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Programında Görev Yapan Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme

Berna GÜR, Şenol YAVUZ
2020 ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities  
İş Sağlığı ve Güvenliği hayatımızın her aşamasında yer almaktadır. İlk aklımıza gelen işletmelerde çalışanların sağlığının korunması ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanılması şeklinde düşünülebilir. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı; iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların sosyal, ruhsal ve bedensel olarak tam iyilik halinin sağlanmasıdır. Ayrıca, üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği dersinin müfredata eklenmesi ile iş sağlığı ve güvenliği bilincinin kazanılması
more » ... kazanılması amaçlanmıştır. Zaman içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında profesyonellere ihtiyaç duyularak İSG Uzmanlığı mesleği ortaya çıkmıştır. Üniversitelerde, önlisans ve lisansda İş Sağlığı ve Güvenliği programı açılarak sektörün ihtiyacı olan uzman ihtiyacının giderilmesi hedeflenmiştir. Programların kuruluşlarında alanından yetişmiş hoca olmadığından, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik fakülteleri ve teknik eğitim fakültelerinde bulunan akademisyenler derse girmiştir. Zaman içerisinde İSG uzmanlığı ya da İSG eğitici belgesine sahip hocalar derse girerek, yüksek lisans ve doktora ile alanında yetişmiş akademisyenler yetişmeye başlanmıştır. Günümüzde alanında yetkin hocaların sayısı azdır. Belirli bir uzmanlık alanı hala yoktur. Bu çalışmada, Üniversitelerde İSG eğitimi veren akademisyenlerin İSG alanındaki akademik kariyerlerini, uzmanlık alanlarını, demografik yapılarını, bu alanda akademik kariyerlerine devam etmek isteyip istemediklerini incelemek üzerine yapılmış bir çalışmadır. Elde edilen veriler "IBM SPSS Statistics 22.0" programı ile analiz edildi. "Cronbach Alpha (α)" değeri 0.623 bulunarak çalışmanın güvenirliği sağlanmış oldu. Erkek, evli, C sınıfı belgesi, öğretim görevlisi akademisyenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ankete katılanların İş Sağlığı ve Güvenliği alanında doçent ünvanı almak istediklerini, İSG Programının mühendislik fakültesinde olması gerektiğini düşündüklerini görüyoruz. Sonuç olarak; İş Güvenliği alanında akademik çalışma yapan hocaların azınlıkta olduğunu görüyoruz. Bu sonuçlara göre İş Sağlığı ve Güvenliği alanında doçent ve prof ünvanına sahip hocaların yetişmesinin zaman alacağını söyleyebiliriz.
doi:10.46291/ispecijsshvol4iss4pp328-342 fatcat:wsdhikeuzjfjhibh5daytyy274