Orussus unicolor Latreill e, 1812 i Pseudoryssus henschii (Mocsáry, 1910) – nowe gatunki dla fauny krajowej wraz z danymi na temat występowania wnikowatych (Hymenoptera: Orussidae) w Polsce

Jacek Hilszczański, Jerzy Borowski, Jan Tatur-Dytkowski, Jarosław Regner, Wiesław Piotrowski, Jerzy M. Gutowski, Dawid Marczak, Grzegorz Tarwacki, Radosław Plewa
2021 Zenodo  
Orussus unicolor Latreill e, 1812 and Pseudoryssus henschii (Mocsáry, 1910) – new species for the domestic fauna with data on the occurrence of the orussids (Hymenoptera: Orussidae) in Poland. New species of the family Orussidae are recorded for the Polish fauna ie. O. unicolor and P. henschii together with new localities of O. abietinus. The country distribution of the orussid (parasitic wood wasps) species is presented as well as remarks on their ecology and host relationships.
doi:10.5281/zenodo.4905584 fatcat:zzuykpr55nfxbbxbke6km6lj3u