Dynamiczne tablice trwania życia a przeciętna długość życia w Polsce w latach 2008-2018

Piotr Jóźwik
2020 Studia Demograficzne  
Przy użyciu dynamicznych tablic trwania życia, w artykule zobrazowano zahamowanie tempa wzrostu oczekiwanego trwania życia noworodków w ostatnich latach w Polsce. W tym celu wykorzystane zostały dane z lat 2008–2018 oraz metoda dynamicznego przedłużenia tablic trwania życia zaproponowana przez Franka Dentona oraz Byrona G. Spencera, która zmienia standardowe dla tablic trwania życia założenie o braku zmian prawdopodobieństwa zgonu na założenie stałości dynamik prawdopodobieństwa zgonu. Ta
more » ... twa zgonu. Ta metoda dotychczas nie została opisana w literaturze polskojęzycznej ani użyta w odniesieniu do przekrojowych tablic trwania życia dla Polski. W wyniku zahamowania tempa wzrostu oczekiwanego trwania życia noworodków w latach 2016–2018 widoczne jest skrócenie dynamicznego oczekiwanego trwania życia dla noworodków w 2018 r. o 3,5 roku dla kobiet i 6,6 roku dla mężczyzn w relacji do dynamicznego oczekiwanego trwania życia w 2013 r. Straty w oczekiwanym trwaniu życia są najbardziej widoczne dla młodych i średnio-zaawansowanych grup wiekowych. Ponadto, skrócenie dynamicznego oczekiwanego trwania życia w grupach wiekowych poniżej 80. roku życia jest wyższe dla mężczyzn.
doi:10.33119/sd.2020.2.6 fatcat:c3ymm77u3zcqfowpjtvpdm5e2u