Maksillofasiyal Bölgede Ateşli Silah Yaralanması

Caner Şahin, Özkan Özen
2018 Sakarya Medical Journal  
Öz Baş boyun bölgesi birçok önemli anatomik yapılar içermesi nedeniyle özellik arz etmektedir. Karotis arterleri, juguler ven, kafa sinirleri, intrakraniyal yapılar travmalara karşı tehdit altındadır. Maksillofasiyal bölge ateşli silah yaralanmaları kanama, kozmetik deformite, infraorbital sinir yaralanması ve hava yolu güvenliği problemleri yaratabilmektedir. Bu makalede maksillofasial bölgeye isabet eden ve maksilla ön duvarına saplanıp kalan bir baş boyun kurşunlanma vakası sunulmuştur (
more » ... rya Tıp Dergisi, 2018, 8(2):457-461 ) Anahtar kelimeler Yaralar; ateşli silah; maksilla Abstract : The head and neck region is characterized by many important anatomical structures. Cartid arteries, juguler veins, cranial nerves and intracranial structures are prone to riscs after traumas. Bleeding, cosmetic deformity, infraorbital nerve injury and airway safety problems may ocur after maxillofacial region fi rearm injuries. Herein we present an Head and Neck maxillofacial region fi rearm injury that is stuck on the front wall maxilla.( Sakarya Med J, 2018, 8(2):457-461 ).
doi:10.31832/smj.397271 fatcat:ujqhgmixbvettazlpehfkbokfq