Medborgerlig integration på muslimske friskoler

Per Mouritsen, Nanna Vestergaard Ahrensberg, Kristian Kriegbaum Jensen
2022 Økonomi & politik  
Danske muslimske friskoler har i længere tid været i mediernes og politikernes kritiske søgelys, og den socialdemokratiske regering har en erklæret intention om, at de skal lukkes (miste deres tilskud, hvis de har over 50 pct. elever af "udenlandsk oprindelse"). Man mener, at forældres ret til selv at vælge skoleform – for disse skolers vedkommende – bør vige af hensyn til elevernes medborgerlige integration og autonomi, der anses at blive skadet af friskolernes religiøse etos og/eller
more » ... sen fra etnisk danske børn. Denne artikel afrapporterer en nylig registerdataberiget spørgeskemaundersøgelse af medborgerlig integration blandt muslimske friskoler og folkeskoler – bl.a. om national identitet, social og institutionel tillid, gruppebias, liberale værdier, politisk interesse og effektivitetsfølelse. Resultaterne indikerer ikke, at muslimske niendeklasseelever i friskolerne er dårligere integreret end tilsvarende elever i folkeskolen.
doi:10.7146/okonomiogpolitik.v95i1.132356 fatcat:kmicu4vipfh4nkrwuakotpmbxy