The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland
Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce

Józefa Gniewek
2016 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2016.50.3.39 fatcat:bguwqk357jgjnabkegingjd7h4