OPEC ÜLKELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN ENTROPİ VE MAUT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

M Zihni TUNCA, Nuri ÖMÜRBEK, Hafize Gonca CÖMERT, Esra AKSOY
2016 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi  
Esra AKSOY 4 ÖZET Bu çalışmada petrol ihraç eden ülkeler örgütü olan OPEC (Organization Of Petroleum Exporting Countries)"i oluşturan12 üye ülkenin performanslarının Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada OPEC"in resmi web sayfasında yer alan veriler kullanılmıştır. İhracat değeri, petrol ihracatının değeri, kanıtlanmış ham petrol rezervleri, kanıtlanmış doğalgaz rezervleri, ham petrol üretimi, doğalgaz üretimi, rafineri kapasitesi, rafine
more » ... miş petrol ürünleri, ham petrol ihracatı, petrol ürünleri ihracatı, doğalgaz ihracatıverileri değerlendirme kriterleri olarak alınmıştır. ENTROPİ yöntemi kullanılarak kriterlerin ağırlıkları hesaplandıktan sonra çok kriterli karar verme problemlerinde en yüksek fayda sağlayanıseçmeyi hedefleyenMAUT (Multi Attribute Utility Theory) yöntemi uygulanarak belirlenen kriterler bazında en iyi performans gösteren ülkebelirlenmiştir.Çalışma sonucunda en iyi performansı İran"ın gösterdiği görülmüştür.
doi:10.21076/vizyoner.245987 fatcat:faejmepzerco5ojmcyw5akpw3e