Two Cases of acute severe mitral regurgitation
症例 急性重症僧帽弁閉鎖不全症の2例

Tetsuro Toeda, Masaru Yamazoe, Kiyomitsu Kamei, Norio Higuma, Hiroshi Murooka, Kohji Tamura, Akira Shibata, Junichi Hayashi, Hideo Matsuzawa, Shoji Eguchi, Yoshimi Takeuchi
1979 Shinzo  
doi:10.11281/shinzo1969.11.11_1222 fatcat:rp3mlxi5ifhuhaggctddcsryxm