Karadeniz'deki Jelimsi Organizmalar (Makrozooplankton) ve Etkileri

Zekiye Birinci Özdemir, Süleyman Özdemir
2017 Alınteri Zirai Bilimleri Dergisi  
Öz: Doğal dengesi bozulmuş denizlerin jelimsi organizmalar tarafından istilası ekolojik açıdan önemli bir sorundur. Karadeniz ekosistemi, kirlilik, ötrafikasyon, iklimsel değişimler, aşırı avcılık ve yabancı jelimsi türlerinin istilası gibi nedenlerin bir araya gelmesi ile önemli ölçüde değişiklikler göstermiştir. Jelimsi organizmaların ekosistemdeki etkisi özellikle Karadeniz hamsi (Engraulis encrasicolus) stokları ve av miktarındaki çöküşle ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Karadeniz için öneme
more » ... radeniz için öneme sahip jelimsi organizma türleri ve Karadeniz ekosistemdeki etkilerine yer verilmiştir. Abstract: It is important problem as ecological, invasion of the marine systems by the gelatinous organism that distributed natural balance. Black Sea ecosystem has been changed critical level by the some causes such as marine pollution, eutrophication, climate change, overfishing, invasive gelatinous organisms. Effect in the ecosystem of gelatinous organisms occurred especially with collapsed of Black Sea anchovy (Engraulis encrasicolus) stock and fishery production. In the study, gelatinous organism species, important for Black sea, and its effects in the Black sea ecosystem were presented.
doi:10.28955/alinterizbd.312294 fatcat:oqaxbf3auzam3mpgfeur22bk7a