Mersin İli'nde Kullanılan Yer Değiştirebilir Ofis-Konteyner Elektrik İhtiyacının Güneş Pili Sistemi ile Karşılanması ve Maliyet Analizi

Bengi GÖZMEN ŞANLI, Elif TURNA DİLSEL
2018 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
Öz Enerji, günümüzün temel ihtiyaçlarının başında yer almaktadır ve kullandığımız enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıt rezervlerinin sınırlı oluşu ve bu yakıtların çevreye verdikleri zararlar alternatif enerji kaynakları arayışına neden olmuştur. Güneş enerjisi kullanarak enerji üretilmesi, alternatif enerji kaynaklarının en popüler olanıdır. Güneş pili sistemleri; güneş panelleri, aküler, şarj regülatörleri ve dönüştürücüler (inverter) gibi temel
more » ... ibi temel elemanlardan oluşan, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu çalışmada, güneş ışınım potansiyeli dikkate alınarak yapılan sınıflandırmada 1. Kuşak olarak adlandırılan bölgede yer alan Mersin İli"nde değişik bölgelerde ofis olarak kullanılan şantiye konteynerlerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere güneş pili sistemi tasarlanmış ve ekonomik analizi gerçekleştirilmiştir. Abstract Energy is at the top of the today"s basic needs. The vast majority of this energy is derived from fosil fuels. The limited resources and harmful effects of these fuels on the environment have forced to search for alternative energy sources. Energy production using solar energy is the most popular alternative energy sources. Photovoltaic cell systems converting the solar energy into the electricity energy directly consist of solar panels, batteries, charge regulators and inverters. In present study, photovoltaic cell system has been installed to supply the electricity demand of a container used as an office at different work sites in Mersin and the cost of the system has been calculated.
doi:10.21605/cukurovaummfd.508932 fatcat:th3l3aepvnhsddwb4u5xrrcwpq