Aktualnost eseja jednog znanstvenika o fundamentalnim zakonima ljudske gluposti

Vitomir Šunjić, JCE
2020 Kemija u Industriji  
Predgovor Potaknut visokom razinom intelektualnog humora, koji na originalan način prelazi u društvenu satiru, u ovom eseju iznosim izbor iz vrijednog djela C. M. Copolle "The Basic Laws of Human Stupidity" te prikladna razmišljanja i kratke komentare uglednih znanstvenika, sociologa i književnika. Cipollin, po konstrukciji jedinstven, duhoviti esej zasnovan na pseudo-znanstvenoj analizi ljudskog društva potkrijepljen je fiktivnim eksperimentalnim rezultatima. To poigravanje s ozbiljnim
more » ... s ozbiljnim znanstvenim pristupom temi nipošto nije ni rizično niti nerazumljivo, ono čitatelju otkriva svu ljepotu intelektualne igre i neočekivane obrate u odnosu na tradicionalističke, često konzervativne stavove u društvenim znanostima. Cipollina minijatura protkana je finim humorom i ironijom koja uz parodijski odmak nikada ne prelazi u sarkazam. Izdvojeno, pojedine rečenice ili postavke djeluju kao gruba parodija stvarnosti, ali kontekst im osigurava svu vrijednost intelektualnog poigravanja. Taj renomirani znanstvenik ironizira akademski ispraznu znanost i, koristeći se pseudo-znanstvenim pristupom, postavlja "Fundamentalna pravila ljudske gluposti". Djelo je inovativno, posebno zbog svoje strukture i reljefnog pristupa. Ono sadržajem na svojevrstan način upotpunjuje poruke svjetski poznatih djela kao što su Orvelova "Životinjska farma" i Čapekov "Rat s daždevnjacima". Iako je djelo pseudo-znanstvena fikcija, u mnogim aspektima je kopija društvene realnosti. Aktualnost eseja jednog znanstvenika o fundamentalnim zakonima ljudske gluposti https://doi.org/10.15255/KUI.2020.054 KUI-42/2020 Autorski pregled Prispjelo 18. kolovoza 2020. Prihvaćeno 16. rujna 2020. V. Šunjić * Ovo djelo je dano na korištenje pod Creative Commons Attribution 4.0 International License Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinjski trg 11, 10 000 Zagreb Sažetak Uz prikaz najzanimljivijih postavki svjetski poznatog eseja talijanskog znanstvenika Carla M. Cipolle "Fundamentalni zakoni ljudske gluposti", kojim se želi istaknuti svevremenost i široki značaj tog kratkog teksta, naveden je i niz primjera iz literature i aforizama na tu temu. Cipolla uvodi čitatelja u svoje razmatranje finom, ali i provokativnom ironijom. Njegov, po koncepciji jedinstven tekst zasniva se na pseudo-znanstvenoj analizi ljudskog društva koja je potkrijepljena fiktivnim eksperimentalnim rezultatima. Čitatelje iz naše znanstvene, tehničke ili poslovne sredine Cipollin tekst će sigurno iznenaditi, ali i zabaviti i potaknuti na razmišljanje. Njihova iskustva u brojnim prilikama i s određenim osobama vjerojatno će iskrsnuti u novom svijetlu te ih potaknuti da s prikladne distance promotre mnoga zbivanja koja su utjecala na njihov život i karijeru. Ključne riječi Fundamentalni zakoni, udio glupana u nekoj populaciji, društveni utjecaj glupana, odnos moći i glupih djelovanja * Akademik Vitomir Šunjić e-pošta: vsunjic@hazu.hr Keywords Basic laws, share of stupid people in a population, social influence of stupid people, relationship between power and stupid actions
doi:10.15255/kui.2020.054 fatcat:hphicxkxt5ggjasdsup2jp3upq