Review on importance of energy efficiency in hospitality

Dragan Barjaktarovic, Lidija Barjaktarovic, Renata Pindzo
2017 Turističko Poslovanje  
Apstrakt: Imajući u vidu da je u poslednjih godina turizam postao jedna od najznačajnijih privrednih delatnosti, a hotelijerstvo njegov ključni deo, javlja se potreba za stalnim praćenjem promena trendova na tržištu kako bi hotelijeri ostvarili što bolje poslovne rezultate. Savremene tehnologije u hotelijerstvu utiču na smanjenje troškova, povećanje profita i konkurentnosti, a sve u funkciji povećanja zadovoljstva gostiju. Primena novih tehnologija u domenu energetske efikasnosti od strateškog
more » ... e značaja za hotelijerstvo, jer smanjuje troškove, unapređuje konkurentnost, povećava produktivnost, postaje strateški važan alat i dovodi do unapređenja efikasnosti poslovanja. Iz toga proizlazi prirodna potreba i osećaj da se o ovim tehnologijama informišu svi oni koji su na bilo koji način uključeni u hotelsko-turističku delatnost. Cilj ovog rada je da pruži uvid u najnovije trendove, potrebe i aktualna pitanja na području efikasnog upravljanja energijom u svim segmentima hotelskog poslovanja, kako bi se obezbedila kvalitetna usluga i visok nivo zadovoljstva potrošača. Ključne reči: hotelijerstvo, kvalitet, savremene tehnologije, konkurentnost, upravljanje energijom -energetska efikasnost, standardi. Abstract: Taking into consideration that lately tourism has become one of the most significant economic activities, and hospitality as its main key part there is a need to observe constant market trend changes in order to achieve business improvements for hoteliers. Modern technologies in hospitality influence on cost reduction, increase of profit and competitiveness, and finally on enhancing guests' satisfaction. The usage of modern technologies in rational use of energy is of strategic importance for every hotel company due to reduction of costs, strengthens of competitiveness, increases of productivity, and on the other side, becomes a strategic tool which influences on business efficiency improvement. Therefore, there is a natural need and feeling of those who are stakeholders of tourism and hospitality to inform themselves about new technologies. The aim of this article is to provide insight into the latest trends, necessities and current issues in the field of for rational use of energy in all areas of hotel operations, which will result in the creation of high-quality services and provide full customer satisfaction.
doi:10.5937/turpos1719037b fatcat:nlmdkpdi7zbrzibz2tafno5lsu