latrogenic Pneumothorax after Liver Biopsy

Muge Gulen, Mehmet Oguzhan Ay, Davut Kaplan, Hayrettin Dizen, Ferhat Icme
2014 Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports  
latrogenic pneumothorax which depending on percutaneous liver biopsy is a very rare complication. Case Report: In this paper, a case of iatrogenic pneumothorax that developed in a patient with chronic hepatitis B as a result of liver needle biopsy is presented. Conclusion: Liver biopsy is an easy operation applied in daily routine practice and rarely causes complications that are life-threatening. Transactions done under the guidance of an imaging method will reduce morbidity and mortality.
more » ... and mortality. ÖZET Giriş: Perkütan karaciğer biyopsisine bağlı iyatrojenik pnömotoraks çok nadir bir komplikasyondur. Olgu Sunumu: Biz bu vakada kronik hepatit B'li bir hastada yapılan karaciğer iğne biyopsisi sonucunda görülen iyatrojenik pnömotorakslı bir olguyu sunduk. Sonuç: Karaciğer biyopsileri günlük pratikte rutin uygulanan kolay işlemler olmasına rağmen nadiren de olsa hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilmektedirler. İşlemin bir görüntüleme yöntemi kılavuzluğunda yapılması mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır.
doi:10.5152/jaemcr.2014.577 fatcat:st2vqy5u5vflfon5oc5oise2qa