THE ROLE OF BRAND TRUST ON PARENTS' PURCHASE INTENTIONS OF BABY-CARE PRODUCTS MARKA GÜVENİNİN EBEVEYNLERİN BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Gülnil Aydin, Aybeniz Akdeniz, Çağatan Taşkin, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İibf, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Myo, Sosyal Bilimler Programı, Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü
2014 unpublished
The aim of this study is to investigate the role of brand trust in the consumer-brand relationship for both global and national brands. The model developed for this goal is applied to two rival brands in the baby care products market in Turkey, one of which is global and the other is national. To test the research model, a structural equation modeling approach is followed. The study reveals that the effect of the brand trust on repurchasing intention is greater than its effect on relational
more » ... t on relational commitment, and that this effect is observed particularly in the case of national brands. ÖZET: Çalışmanın amacı; global ve ulusal markalar için marka güveninin tüketici marka ilişkisi üzerindeki rolünü araştırmaktır. Bu amaçla geliştirilen model; bebek bakım ürünleri pazarında faaliyette bulunan biri global, diğeri ulusal iki rakip marka için uygulanmıştır. Araştırma modelinin testi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda marka güveninin yeniden satın alma niyeti üzerindeki etkisinin, ilişkisel bağlılık üzerindeki etkisinden daha büyük olduğu ve özellikle ulusal markada bu etkinin daha fazla gözlendiği tespit edilmiştir.
fatcat:gqmmrmvzcbcivmzsi22o47daei