KOMPARACIJA MODELA I KLASIFIKACIJA LEKSIČKOG POSUĐIVANJA SA FOKUSOM NA TRANSMORFEMIZACIJU GERMANIZAMA

Hatidže Burnić
2018 Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću  
Unatoč mnoštvu radova posvećenih leksičkim posuđenicama, klasifikacija leksičkih posuđenica, kao ni terminologija koja se na njih odnosi u literaturi je dosta neujednačena. To proizlazi iz različitih kriterija prema kojima se klasifikacija vrši, kao što su strategija posuđivanja, rezultat posuđivanja, stepen integracije, područje upotrebe, učestalost i slično. U ovom radu će se komparirati neke metodologija i klasifikacije, a zatim ponuditi inovativni koncept metodologije i klasifikacije koju
more » ... atramo prihvatljivom za istraživanje posuđene leksike iz njemačkog jezika i njihove adaptacije u bosanski jezik.
doi:10.52535/27441695.2018.10.249-268 fatcat:xwmdbpe5jndrfhkzumv6v5aza4