Literackie kreacje Zofii z Olelkowiczów Radziwiłłowej, ostatniej księżniczki słuckiej (1586–1612)

Anita Klecha
2017 Białostockie Teki Historyczne  
doi:10.15290/bth.2017.15.01 fatcat:fnseoa233fhf3oyfjneblmpbni