Kraft Yöntemiyle Aynı Pişirme Şartlarında Sarıçam ve Titrek kavak Odunu Yongalarından Elde Edilen Kağıt Hamurunun Verimi ve Kağıt Özelliklerinin Karşılaştırılması

Fadime YURDAKURBAN, Ayhan GENÇER
2019 Bartın Orman Fakültesi Dergisi  
Öz Bu çalışmada, sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve titrek kavak (Populus tremula L.) odunundan Sülfat (Kraft) yöntemiyle aynı koşullarda kâğıt hamuru ve deneme kâğıtları üretilmiştir. Literatür araştırması yapılıp, yonga/çözelti oranı 1/4, pişirme sıcaklığı 170±2 °C, maksimum sıcaklığa ulaşma süresi 90 ve maksimum sıcaklıkta pişirme süresi 75 dakika sabit alınarak; Sülfat (Kraft) yöntemi ile aktif alkali/sülfitide oranı 18/25 oranında pişirmeler yapılmıştır. Elde edilen kağıt hamuru ve
more » ... hamuru ve kâğıtların bazı özelliklerinde önemli farkların ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Özellikle, titrek kavak odunundan elde edilen kağıt hamurunun elenmiş veriminin (%53,72) sarıçam odunundan elde edilen kağıt hamurundan (%42,015) yüksek olduğu tespit edilmiştir. Abstract In this study, pulp and handsheets were produced using Sulfate (Kraft) method from Scots Pine (Pinus sylvestris L.) and European Aspen (Populus tremula L.) wood under the same cooking conditions. According to literature research, it the chip/liquor ratio was used as 1/4, the cooking temperature as 170 ± 2 ° C and the reaching time to maximum temperature as 90 and cooking time at maximum cooking temperature as 75 minutes. The ratio of active alkali/sulfidity was chosen as 18/25. As a result, significant differences in some properties of pulp and test papers have been observed. In particular, it is seen that the pulp yield obtained from the European aspen wood (53.72%) was found higher than that of the pulp yield (42.01%) obtained from the Scots pine.
doi:10.24011/barofd.447207 fatcat:jpzi5f3ssnbv5mjgtzpgmdswwm