Η εορτή της Υπαπαντής: ιστορία-γραμματεία-θεολογία

Φωτεινή Γεωργίου Χαμαλάκη
2012
Σκοπός αυτής της Διπλωματικής εργασίας είναι να καταστεί γνωστή στο ευρύτερο κοινό αυτή η τόσο σημαντική εορτή της Χριστιανοσύνης , που είναι η εορτή της Υπαπαντής. Μιας και οι περισσότεροι γνωρίζουν μόνο την εορτή των Χριστουγέννων και τον εορτασμό του Πάσχα. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια: α) το ιστορικό μέρος, β) το πατρολογικό μέρος και γ) το θεολογικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα. Όταν λέμε Υπαπαντή εννοούμε την αφιέρωση του σαρανταήμερου
more » ... ίου βρέφους Ιησού στο ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ και την προυπάντηση του από το γέροντα Συμεών και την προφήτιδα Άννα. Κεντρικά πρόσωπα της συγκεκριμένης εορτής είναι ο Χριστός, η Παρθένος Μαρία και ο γερόντας Συμεών. Δευτερεύοντα πρόσωπα είναι η προφήτιδα Άννα και ο Ιωσήφ, ο μνηστήρας της Μαρίας. Η εορτή έχει τις εξής ονομασίες: « Υπαντή- Υπάντησις και Υπαπάντησις». Τιμάται στις 2 Φεβρουαρίου, ύστερα από το αυτοκρατορικό διάταγμα του Ιουστινιανού το 541 ή το 541 μ. Χ. στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Η εορτή εισήχθη και στη Δύση από την Ανατολή. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα αγιολογικά κείμενα των Εκκλησιαστικών Πατέρων και των συγγραφέων, που έχουν γραφεί επάνω στην εορτή της Υπαπαντής. Χρονικά εξετάζονται οι λόγοι και οι ομιλίες από τον 4ο αιώνα έως και τον 14ο. Επίσης γίνεται μία αναφορά στην Υμνολογία της εορτής. Τελειώνοντας, στο τρίτο μέρος αναφέρονται τα θεολογικά συμπεράσματα , τα οποία προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη.
doi:10.26262/heal.auth.ir.131220 fatcat:7glhxc5vyjbzzeqopnmgohjibu