SOSYAL DAVRANIŞIN YEDi KÖKENİ

Mıcheal Argyle, M. Doğan KARACOŞKUN
2003 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Bu makalede, sosyal davranışı etkileyen yedi güdülenim sistemi ele alınmıştır. Bu motivasyon sistemleri ; sosyal davranışı etkileyen sosyal olmayan güdüler, bağlılık, yakın ilişkiye duyulan ihtiyaç, baskın olma, cinsellik, saldırganlık, ve özsaygı ve özgüvendir
doaj:50c0d54c0f6f4ab0a07771cfbc669992 fatcat:er7fj7roe5hvndz27zpknxtsh4