Zastosowanie metody ISM-SAM do oznaczania pierwiastków śladowych w oleju napędowym

Marek Kozak
2017 Nafta - gaz : miesiecznik poswiecony nauce i technice w przemysle  
Zastosowanie metody ISM-SAM do oznaczania pierwiastków śladowych w oleju napędowym W artykule przestawiono sposób oznaczania pierwiastków śladowych w oleju napędowym z wykorzystaniem metody wzorca wewnętrznego połączonej z techniką dodatków wzorca (ISM-SAM). Jako wzorzec wewnętrzny wytypowano skand. Oznaczano miedź, krzem i cynk. Wyniki oznaczeń charakteryzują się bardzo dobrą precyzją -wartości współczynnika zmienności CV są mniejsze niż 1,2%. Uzyskano również dobrą zgodność wyników oznaczeń
more » ... todą ISM-SAM i metodą znormalizowaną. Słowa kluczowe: optyczna spektrometria emisyjna plazmy indukcyjnie sprzężonej, metoda wzorca wewnętrznego, metoda dodatku wzorca, olej napędowy. Application of the ISM-SAM method for the determination of trace elements in diesel fuel The article presents the method of determination of trace elements in diesel fuel using the internal standard method combined with the standard additions method (ISM-SAM). Scandium was selected as the internal standard. Copper, silicon and zinc were determined. The results of the determinations are characterized by very good precision -the values of the coefficient of variation, CV are less than 1.2%. Good compatibility between the results of determinations of the ISM-SAM method and the standard method were also achieved.
doi:10.18668/ng.2017.09.09 fatcat:4lbw4z6czvanlonels3lrcphyu