Kitap Tanıtımı: Bir Valide Sultanın Penceresinden Osmanlı Tarihine Bakış Betül İpşirli Argıt, Rabia Gülnuş Emetullah Sultan 1640-1715, Kitap Yayınevi, İstanbul 2014, 285 sayfa

YILMAZ Gülay
2014 OTAM(Ankara  
Betül İpşirli Argıt, Rabia Gülnuş Emetullah Sultan (1640-1715) kitabıyla Osmanlı kadın tarihi çalışmalarına son derece önemli bir katkı yapmasının yanısıra okuyucusuna Osmanlı idari teşkilatının yapısı ve Osmanlı diplomasisinin işleyişi hakkında yepyeni bir bakış açısı sunarak siyasi tarih çalışmalarına da yeni bir boyut kazandırmıştır. İki padişah döneminde (II. Mustafa (1695-1703) ve III. Ahmed (1703-1730)) valide sultanlık yapmış ve öncesinde de IV. Mehmed'in (1648-1687) hasekisi olarak
more » ... siyasetinde aktif olmaya başlamış olan Rabia Gülnuş Emetullah Sultan'ın uzun siyasi kariyerini, bu kariyeri destekleyen maddi güç ve siyasi konjenktürü derinlemesine yapılmış bir arşiv çalışması ile gözler önüne sermektedir. Argıt, valide sultanlığın kurumsal bir yapı olduğu görüşünü sağlam temeller üzerine oturarak literatüre çok önemli bir katkı sunmaktadır.
doi:10.1501/otam_0000000654 fatcat:5rvkakedn5eippgae2uyleqkri