ON TRANSFER OF SCIENTIFIC AND TEACHING (SCIENTIFIC) WORKERS TO DISTANT (HOME) WORK IN CONNECTION WITH THE SPREAD OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19): LEGISLATION INNOVATIONS

O.H. Bodnarchuk, O.I. Bodnarchuk
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
О.Г., д.ю.н., професор, завідувач кафедри трудового та соціального права Університет державної фіскальної служби України Боднарчук О.І., к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права та процесу Університет державної фіскальної служби України Статтю присвячено вивченню питань правового регулювання дистанційної (надомної) роботи з урахуванням останніх змін, внесених до Кодексу законів про працю з питань дистанційної (надомної) роботи, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби
more » ... ), розкрито її специфічні особливості, а також виокремлено позитивні. Розглянуто поняття «дистанційна (надомна) робота», подане науковцями та закріплене в законодавстві. Автори статті погоджуються з думкою тих учених, які стверджують, що поняття «дистанційна робота» та «надомна робота» тотожні. У процесі дослідження авторами проаналізовано чинне законодавство, в якому визначено основні гарантії трудових прав працівників, які виконують роботу дистанційно (надомно). Зазначено, що працівник, виконуючи роботу дистанційно, отримує ті ж самі права, що і працівник, який виконує традиційні форми роботи. Звернено увагу на необхідність фіксувати викладачем у різній доступній формі виконання ним педагогічного навантаження -факти проведення занять, видачу завдань, їх перевірку, консультування, проведення поточного і підсумкового контролів. Визначено, що на період встановлення карантину згідно із законодавством за науково-педагогічними (науковими) працівниками, які виконують дистанційну (надомну) роботу, зберігаються займана посада, умови оплати праці та соціальні гарантії. Науково-педагогічному (науковому) працівнику надано право самостійно вибирати місце для виконання роботи та не визначено особливих вимог до нього. За дистанційної (надомної) роботи науково-педагогічні (наукові) працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені трудовим договором, якщо працівник і роботодавець письмово не домовилися про інше. Отже, в односторонньому порядку роботодавець не має права зменшувати заробітну плату працівнику. Ключові слова: коронавірусна хвороба (COVID-19), дистанційна робота, надомна робота, дистанційний режим, науково-педагогічні (наукові) працівники, законодавство.
doi:10.32782/2524-0374/2020-5/21 fatcat:lorjzf3y6bextdmchgeremu4ae