MODELS OF PRODUCTION IN SCREEN CULTURE

Sergey Lavreniuk
2021 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. W przepisach artykułu autor dokonuje analizy opinii naukowców i praktyków filmowych dotyczących statusu producenta w filmie oraz cech kultury produkcji produktu ekranowego w kontekście różnych modeli produkcyjnych: amerykańskiego i europejskiego. Ten artykuł naukowy bada pochodzenie i rozwój modeli produkcyjnych w kulturze ekranowej, okazuje się, że ich wzajemny wpływ i wpływ na współczesny proces produkcji kinematograficznej na Ukrainie. Udowodniono potrzebę zapożyczenia światowego
more » ... oświadczenia produkcyjnego w krajową przestrzeń kulturalną w produkcji kinematograficznej. Autor artykułu identyfikuje główne cechy modeli produkcyjnych, podkreśla kluczowe postacie w modelach produkcyjnych, ujawnia specyfikę ich działalności, argumentuje i wyjaśnia treść pojęć "producent filmowy", "model" jako pewną specyficzną integralność i jedność powiązanych ze sobą elementów, rozważa modele współpracy producenta i reżysera w procesie tworzenia produktu kinematograficznego. Praktyczne znaczenie badania polega na poszerzeniu arsenału wiedzy na temat specyfiki modeli produkcyjnych w filmie i umożliwia ich wykorzystanie w szkoleniach z zakresu teorii i historii filmu, reżyserii, działalności produkcyjnej.
doi:10.51647/kelm.2021.8.1.10 fatcat:2g7it7vld5axfoj2tyskxesat4