Stvarni odzivi na naravne nesreče v 16. in 17. stoletju: primeri z ozemlja današnje Slovenije in njene okolice

Žiga Zwitter
2015 Dela  
Stvarni odgovori na naravne nesreče, ki so ogrožale kmetijska zemljišča in bivališča v deželnoknežjih gospostvih in urbanih naseljih, so vključevali sodelovanje centralnih organov, regionalne in lokalne ravni. V nekaterih primerih so omogočili učinkovite ukrepe. Navajam tudi primere odzivov deželnih stanov, nedeželnoknežjih gospostev in sosedov. Poznavanje zgodovine je prispevalo k zmanjševanju tveganja. S poplavami povezani človeški posegi v pokrajino so spreminjali tudi poplavno varna območja.
doi:10.4312/dela.43.5-28 fatcat:ncwuzgacdjhzbi3sgzwxpnllji