Instagram Verileri ile Duygu Analizi

Pınar KIRCI, Elanur GÜLBAK
2020 European Journal of Science and Technology  
doi:10.31590/ejosat.780129 fatcat:dv2dgp5qjzcmviregoyvu32dmi