POTENCJAŁ ENDOGENICZNY OBSZARÓW WIEJSKICH A STRUKTURA I KIERUNKI ABSORPCJI ŚRODKÓW PROW 2007-2013

Mirosław Biczkowski
2019 Journal of Agribusiness and Rural Development  
Głównym celem artykułu była ocena zróżnicowania przestrzennego oraz kierunków wdrażania środków PROW 2007-2013 w odniesieniu do potencjału endogenicznego poszczególnych jednostek samorządowych. Skala środków zaangażowana w realizację programu powoduje, iż był to instrument silnie oddziaływujący na rozwój obszarów wiejskich. Ponadto stanowił impuls aktywizujący do działania mieszkańców wsi (w celu pozyskania środków UE). Analiza kierunków alokacji środków PROW wskazała na wyraźną koncentrację na
more » ... działaniach środowiskowych oraz rolnictwie. Niewystarczający jest natomiast zakres interwencji zmierzający do rozwoju pozostałych funkcji oraz poprawy jakości życia na wsi.
doi:10.17306/j.jard.2019.01112 fatcat:y6l2mieyxvbodlx7ztjgt4hcge