Versatility of the Cross-Finger Flap for Reconstruction of the Thumb Corresponding author

Tiberiu Neagu, Sabina Ionita, Iulia Marcu, Razvan Teodoreanu, Cristina Filip, Cristian Jecan, Ioan Lascar, Tiberiu Neagu
2017 Modern Medicine | 2017   unpublished
The thumb is responsible for 40% of the hand function. Therefore, when resurfacing of the thumb is required, cross-fi nger flap may prove very useful. In this paper, we reported three cases where cross-fi nger flaps were used successfully in order to cover soft tissue defects of the thumb's distal phalanx. No major complications were encountered. All patients were satisfi ed with the cosmetic aspect of the reconstruction procedure (9 on VAS). All the fi ngers were fully functional, with a mean
more » ... AM score of 266° for the donor fi ngers and a mean DASH score of 2.16 after 1 year from injury. Using this technique, we obtain good quality soft and bulky tissue to restore the original form of the thumb in order to prevent function loss by reducing length and primary suture of the fi nger. Therefore, we consider this method very effective in covering vital structures with almost no morbidity related to the donor site. Alongside other previous papers describing this technique, we concluded that the cross-fi nger flap is a versatile reconstruction procedure. Rezumat Policele este responsabil de 40% din funcţia mâinii. Așadar, în situaţia în care este necesară refacerea suprafeţei digitale a acestuia, lamboul de tip cross-fi nger poate fi extrem de util. În această lucrare, vă prezentăm trei cazuri în care aceste tipuri de lambouri au fost utilizate pentru a acoperi cu succes defecte de părţi moi ale falangei distale a policelui. Nu au fost înregistrate complicaţii majore. Pacienţii au fost satisfăcuţi de rezultatul estetic al acestui tip de procedură (9 pe scala VAS). Degetele și-au recăpătat funcţionalitatea complet, cu o medie a scorului TAM de 266° și a scorului DASH de 2.16 după un an de la evenimentul iniţial. Utilizând această tehnică, am obţinut un ţesut de acoperire suplu, de calitate și de volum adecvat pentru a restabili forma iniţială a policelui fără a pierde din lungime și a recurge la sutura primară. Așadar, considerăm această metodă în acoperirea structurilor vitale extrem de efi-cientă, asociată cu o morbiditate aproape inexistentă la nivelul zonei donoare. Așa cum a fost demonstrat și în alte lucrări din literatura de specialitate, prin cazurile prezentate în această lucrare confi rmăm versatilitatea lamboului de tip cross-fi nger. Cuvinte cheie: lambou tip cross-fi nger, reconstrucţia policelui, amputaţie digitală apicală, lambou dorsal tip steag, defect de părţi moi CASE REPORTS Tiberiu Paul Neagu et al.
fatcat:raw246fh2jgtznxj7alpm4phne