Subhî Sâlih (1926-1986): Hayatı, Eserleri ve Öne Çıkan Görüşleri

sakin taş
2018 İlahiyat Tetkikleri Dergisi  
İntihal: Bu makale, iThenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir. Plagiarism: This article has been scanned by iThenticate. No plagiarism detected. web: http://dergipark.gov.tr/ilted | Bu yazı son asrın önemli âlimlerinden Subhî Sâlih'in (1926Sâlih'in ( -1986 hayatını, ilmî kişiliğini, eserlerini ve öne çıkan görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Lübnan doğumlu olan Sâlih, ortaya koyduğu çalışmalarla son dönem İslam düşüncesi içerisinde kendisine önemli bir yer
more » ... r. Arap dünyasında oldukça tanınmış olmasına rağmen ülkemizde hakkında kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Bu makalede, onun eğitim-öğretim hayatı, telif ettiği eserler ve öne çıkan görüşlerinden bahsedilmiştir. Yazara ait ulaşabildiğimiz ilmî eser ve makalelerin muhtevası hakkında kısa bilgiler verilip adı geçen çalışmaların özelliklerine dair gerekli bilgiler sunulmuştur. Abstract This article aims to discourse the life of Shaykh Subhî Sâlih who is one of the most important scholars and his academic personality and his works. Sâlih, who was born in Lebanon, has gained special place with his works in the last period of Islamic thought. Although he is quite well-known in the Arab world, there are no independent studies in our country. In this study, his educational and academic life, his books and prominent opinions are mentioned. Also by giving a brief description of the contents of his books and articles which are reached, the necessary information about the characteristics of the mentioned studies is presented.
doi:10.29288/ilted.391348 fatcat:4whro2vuerdq3ob22nluh4zylu