ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРНОГО СТАНУ СОННИХ АРТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ГАЛЕКТИНУ-3 І АЛЬДОСТЕРОНУ

В. П. Іванов, Т. П. Онищук
2019 Art of medicine  
Резюме. У статті було проведено аналіз структурного стану сонних артерій у пацієнтів із гіпертонічною хворобою (ГХ), залежно від плазмових рівнів галектину-3 і альдостерону. З цією метою проведено комплексне обстеження рівної кількості (по 80) осіб хворих на ГХ ІІ. Обстежуваних, що включали в дослідження, було поділено на 4 групи залежно від віку. У групу молодого віку ввійшли особи чоловічої та жіночої статі (по 40 осіб) віком 18-44 роки; групи середнього віку склали чоловіки та жінки (по 40)
more » ... и та жінки (по 40) віком від 45-60 років. Загальна кількість обстежених – 160 осіб. Групу контролю склало 27 відносно здорових осіб. Середній вік та частка пацієнтів різного віку достовірно не відрізнялась. Верифікацію діагнозу ГХ проводили на підставі чинних критеріїв та рекомендацій. Рівень альдостерону та галектину-3 визначали за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). Структурний стан сонних артерій (СА) визначали на підставі оцінки величини товщини інтима-медіа (ТІМ). Проведене дослідження встановило, що в пацієнтів з ГХ молодого і середнього віку структурне ремоделювання сонних артерій не виявляє асоціацій зі статтю і віковим цензом пацієнтів. У разі відносно високого (ВВ) рівня галектину-3 на відміну від відносно низького (ВН) і відносно помірного (ВП) визначали суттєве збільшення величини ТІМ (1,00 проти 0,88 і 0,90 мм, р=0,02 і 0,04 відповідно) і частоти випадків з ТІМ >0,9 мм (61,4 % проти 34,9 % і 41,1%, р=0,01 і 0,03 відповідно). У свою чергу, аналогічний аналіз даних, залежно від плазмового рівня альдостерону, продемонстрував дещо інші статистичні закономірності. Спостерігалось, що величина ТІМ і відсоток випадків з ТІМ >0,9 мм були достовірно вищими при ВВ, у порівнянні лише з ВН рівнем нейрогормону (1,00 проти 0,88 мм, р=0,01 і 61 % проти 32,5 %, р=0,01 відповідно).
doi:10.21802/artm.2019.3.11.28. fatcat:csim45yme5c45pctsh6cf2hqn4