Tot de hoofd-zaak van Lebak. Een antwoord aan prof. Wertheim. (Zie nr. 1587, 1596)

R. Nieuwenhuys
1962 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
geest van het Oostindisch gouvernement, honderd jaar geleden. "Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde", deel 117, 1961, biz. 305-344 en biz. 436-464. Ook verschenen als deel 5 van de Geschriften van het Multatuli-genootschap.
doi:10.1163/22134379-90002159 fatcat:otdwqtnrtbdqzlckb55ppkxqea