RBMK-1500 reaktoriaus neutroninės-fizikinės charakteristikos vykdant aktyviosios zonos modifikacijas 2004–2009 m

Andrius SLAVICKAS, Raimondas PABARČIUS, Aurimas TONKŪNAS
2011 Energetika  
Aurimas Tonkūnas Branduolinių įrenginių saugos laboratorija, Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Branduolinių reaktorių aktyviosios zonos saugą apibūdina neutroninės-fizikinės charakteristikos, nusakančios reaktoriaus elgseną kintant eksploatuojamo reaktoriaus būsenai tiek įprastų, tiek avarinių režimų metu. Pagal šias charakteristikas galima įvertinti reaktorių saugą bei ją turinčių užtikrinti priemonių efektyvumą reguliuojant aktyviojoje zonoje išsiskiriančios šilumos energijos
more » ... iekį. Pastarąjį dešimtmetį Ignalinos AE eksploatuojamuose RBMK-1500 reaktoriuose, siekiant pagerinti saugą ir šias charakteristikas, buvo modernizuojama aktyvioji zona. Naujos konstrukcijos valdymo-reguliavimo strypai ir didesnio įsodrinimo kuras su išdegančiu sugėrikliu buvo diegiami į aktyviąją zoną. Šio tyrimo metu taikant QUABOX / CUBBOX-HYCA programinį paketą buvo atlikti neutroninių-fizikinių charakteristikų skaičiavimai kintant aktyviosios zonos kuro įkrovai bei naudojamų valdymo-reguliavimo strypų konstrukcijai aktyviojoje zonoje. Remiantis šio tyrimo rezultatais buvo nustatyta aktyviosios zonos modernizacijos įtaka neutroninėmsfizikinėms charakteristikoms. Raktažodžiai: RBMK-1500 modeliavimas, reaktyvumo koeficientai, reaktyvumo efektai, branduolinių reaktorių aktyviosios zonos modernizacija
doi:10.6001/energetika.v57i2.2062 fatcat:bcrn6obxkzgcbk4q43j5cvqpfu