Teologia stworzenia i etyka ekologiczna. Wprowadzanie wątków ekologicznych do programu kształcenia katechetów

Paweł Kaźmierczak, Stanisław Gałkowski
2021 Edukacja elementarna w teorii i praktyce  
Celem artykułu jest analiza treści i metod akademickiego kursu przygotowanego dla studentów kierunków katechetycznych, zatytułowanego "Teologia stworzenia i etyka ekologiczna". Teoretyczną inspiracją kursu jest przede wszystkim encyklika Laudato si' Papieża Franciszka, która daje głębszą podstawę dla etyki ekologicznej niż etyka świecka, również pokrótce przypomniana w artykule. Wywód prowadzi do wniosku, że nowe inicjatywy katechezy ekologicznej są potrzebne dla kształtowania
more » ... a zarazem zgodnego ze stanem współczesnej wiedzy naukowej, stosunku do środowiska naturalnego, zaś przedstawiony kurs może pomóc w przygotowaniu przyszłych katechetów do realizacji tego zadania.
doi:10.35765/eetp.2021.1663.02 fatcat:ont6ur4nznhohkjmeuqvnlvsge