In the Search of Effectiveness of Self-Government Taxes
W poszukiwaniu efektywnego systemu podatków samorządowych

Beata Guziejewska
2016 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2016.50.1.275 fatcat:ylc73u6n6jg55ojzfd5rchkxse