Deviant xulq-atvorning psixologiyada o'rganilish tajribasi

Eshqulov Shavkat Rustam O'g'li
2022 Zenodo  
Og'uvchi xulq (deviant, lot. deviatio – og'ish) kishining qilmishlari, faoliyat turi odatiy, umum e'tirof etilgan me'yorlardan farq qiladigan yoki u o'zi a'zosi bo'lgan jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlarga mos kelmay, barqaror ravishda ularning ijtimoiy me'yorlaridan og'ishida namoyon bo'ladigan axloqqa aytiladi.
doi:10.5281/zenodo.6334662 fatcat:mgxkcdjbmjf35gwb3jcflpk37m