Anglicyzmy w rosyjskim dyskursie motoryzacyjnym

Anna Romanik
2015 Studia Wschodniosłowiańskie  
Anglicyzmy w rosyjskim dyskursie motoryzacyjnym Słowa kluczowe: dyskurs prasowy, język rosyjski, leksyka motoryzacyjna, anglicyzmy, grafoderywaty Wstęp Rynek prasowy współczesnej Rosji zapewnia swoim czytelnikom ogromny wybór czasopism specjalistycznych, przeznaczonych przede wszystkim dla środowisk ludzi połączonych wspólnymi pasjami. Wśród bogatej oferty prasy branżowej istotne miejsce przypada periodykom motoryzacyjnym, które zawierają opisy innowacyjnych modeli samochodowych, relacjonują
more » ... cigi, rajdy, targi i testy samochodowe, a także przekazują aktualne wieści z rynku paliw. Wzrastający z roku na rok nakład tych czasopism świadczy o ich poczytności i tym samym o popularności nie tylko wśród zawodowych kierowców, mechaników i dealerów samochodowych, ale również amatorów motoryzacji, śledzących najnowsze trendy w przemyśle. Czasopisma, komentujące aktualne wydarzenia ze świata motoryzacji, są doskonałym medium rejestrującym język, jakim posługują się współcześni Rosjanie w zakresie danej dziedziny życia. Z punktu widzenia językoznawcy, badającego tendencje rozwojowe współczesnych języków narodowych, prasa stanowi istotne źródło faktograficzne. Obiektem badań niniejszej publikacji są anglicyzmy funkcjonujące w rosyjskim dyskursie motoryzacyjnym. Materiał egzemplifikacyjny został wyekscerpowany z rosyjskiej prasy branżowej poświęconej motoryzacji ("Авто-Звук", "Автоцентр", "За рулëм", "Офф-роуд драйв", "Тюнинг авто-
doi:10.15290/sw.2015.15.29 fatcat:36gmcanikrdz5cufsu7lxyorhm