Promovarea e-learning-ului în mediul universitar

Agnes Erich, Niculina Vârgolici, Erich Agnes, Este Confereniar În Cadrul Facultăii De Ştiine
unpublished
sisteme integrate de informare şi documentare. Domeniile de cercetare predilecte: carte veche bibliofilă, biblioteci virtuale. Dr. Niculina Vârgolici este lector în cadrul Departamentului de Asistenă Managerială, Secretariat şi Informatică Aplicată de la Facultatea de Litere a Universităii din Bucureşti, precum şi director al Departamentului din Crevedia, specializările: Pedagogia Învăământului Preşcolar şi Primar şi Asistenă Managerială şi Secretariat. Predă cursuri de asistenta manageriala,
more » ... dactare şi corespondenă, comunicare organizationala. Domeniile sale de interes sunt comunicarea, asistena managerială şi e-learning-ul. Rezumat Lumea educaională se schimbă rapid. Observăm că utilizarea Internet-ului şi a noilor tehnologii informaionale şi comunicaionale a devenit parte importantă a strategiilor de învăare şi de predare în cadrul multor universităi. Unele instituii intenionează să devină instituii globale sau virtuale; altele utilizează Internet-ul combinând metodele tradiionale de livrare cu predarea online. Cuvinte cheie: e-learning; bibliotecă digitală; resurse informaionale; platformă educaională. În prezent societatea românească se confruntă cu o serie de provocări în domeniul învăământului: globalizarea (oraş-ară-mapamond); învăământul continuu (elev-student-specialist); e-learning (învăământ
fatcat:osm6euwcrrhkzca6ae6kfp3gue