The Impact of the Seat of Arbitration on Judicial-Interference: Do Sections 67, 68 and 69 of the English Arbitration Act 1996 regarding Challenges of Awards Make London An Attractive Hub?

Fulya Teomete Yalabık
2021 Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul  
There are various determinants that induce London to be the favourable seat. In this regard, the grounds for challenging an award have some severe implications on determining London as the arbitral seat. 1 Arbitrations with a London seat are exercised under the 'supervisory jurisdiction' 2 of the English courts and the Arbitration Act 1996 (AA 1996). 3 That is to say, any challenge to an interim or final award made by the arbitrators may be fulfilled in the courts of the location chosen as the
more » ... rbitral seat. The consensual nature of international arbitration depends on certain core principles such as party autonomy, judicial nonintervention and finality of the arbitral awards. Nonetheless, the binding aspect of the arbitral award and its enforceability akin to that of final judgements of national courts necessitate some "balanced" degree of judicial supervision. 4 Keywords English Arbitration Act, Arbitral seat, challenging an award, judicial non-intervention, finality Öz Londra'yı tercih edilen bir tahkim yeri haline getiren çeşitli belirleyiciler söz konusudur. Bu bağlamda, hakem kararlarına karşı kanun yoluna başvuru sebeplerinin, Londra'nın tahkim yeri olarak belirlenmesinde bazı önemli etkileri vardır. Tahkim yerinin Londra olarak belirlendiği tahkimler İngiliz mahkemelerinin 'denetleyici yetkisi' ve 1996 tarihli Tahkim Kanunu'nun kapsamında icra edilmektedir. Yani, hakemlerin ara veya nihai kararlarına yönelik kanun yolu başvurularında tahkim yeri olarak belirlenen yer mahkemeleri yetkili olmaktadır. Uluslararası tahkimin rızaya dayalı doğası, taraf özerkliği, yargıya müdahale etmeme ve hakem kararlarının kesinliği gibi bazı temel ilkelere bağlıdır. Bununla birlikte, hakem kararının bağlayıcı yönü ve ulusal mahkemelerin nihai kararlarına benzer şekilde icra edilmeleri, "dengeli" bir şekilde uygulanacak bir yargı denetiminin varlığını gerektirmektedir. Anahtar Kelimeler İngiliz Tahkim Kanunu, Tahkim yeri, hakem kararına karşı kanun yoluna başvuru, yargılamaya müdahale etmeme ilkesi, kesinlik
doi:10.26650/annales.2021.70.3220 fatcat:dcpyikm2b5dtpim64ue5wbrqye