Polska w Porozumieniu Schengen – spostrzeżenia i opinie z pogranicza

Piotr Witkowski
2009 Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy  
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało naturalne konsekwencje dalszego pogłębionego procesu integracji w strukturach europejskich. Do jednej z nich należy udział naszego państwa w obszarze Schengen. Spowodowało to zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych tego obszaru ale jednocześnie wprowadzone zostały środki uszczelniające granicę zewnętrzną w postaci m. in. regulacji wizowych oraz zaostrzonych procedur kontrolnych realizowanych przez służby graniczne. Sytuacja ta miała i
more » ... iem autora będzie miała swoje konsekwencje dla mieszkańców terenów pogranicza i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawione w publikacji spostrzeżenia i opinie formułowane są na postawie badań ankietowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, a głównie w oparciu o analizę badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Chełma i osób prowadzących w tym mieście działalność gospodarczą. Te drugie badania zostały przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Wyraźnie zarysowują się dwie tendencje dotyczące osób fizycznych dla, których przyjeżdżający obywatele Ukrainy byli zaopatrzeniowcami w tańsze towary akcyzowe, stwarzając jednocześnie okazję dla prowadzenie, w zasadzie odbywających się na pograniczu lub z naruszeniem prawa, drobnych interesów. Druga grupa to osoby prowadzące oficjalną działalność gospodarczą najczęściej o niewielkim lokalnym wymiarze. W tej grupie wyniki badań są interesujące dając podstawę dla dokonania rozróżnienia na firmy, dla których z jednej strony klientami są tzw. nierejestrowi handlowcy, a drugim przypadku firmy po jednej i drugiej stronie granicy działającej zgodnie z obowiązującym prawem.
doi:10.56583/br.1415 fatcat:er3maf5fdfbplone6jqfhuypvy