Monitoring integraal duurzame stallen [report]

G.F.V. van der Peet, R.W. van der Meer, H. Docters van Leeuwen, S.R.M. van Wageningen-Lucardi
2016 unpublished
Samenvatting De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Hiervoor zijn jaarlijks hoger wordende doelen gesteld. Voor eind 2015 (peildatum 1 januari 2016) noemt het Ministerie als ambitie dat minimaal 12% van de rundvee-, varkens-en pluimveestallen integraal duurzaam is. Deze studie laat zien dat op 1 januari 2016 in Nederland 13,0 % van alle stallen integraal duurzaam is. Summary The Government aspires to an integral sustainable farming in 2023. There are yearly increasing goals.
doi:10.18174/397632 fatcat:tgxqqec2kjgofml7sfe23hzeoy