Hindistanda Gelişen Türk Edebiyatı" Adlı Eser Hakkında

Süleyman TÜLÜCÜ
2000 Journal of Turkish Research Institute  
z",u"-,ru,.,m=2",OO""O~-317-"HİNDİsTAN'DAGELişENTÜRK EDEBİYAT]"' ADLI ESER HAKKINDA Dr. Süleyman TÜLÜCÜ" ya kıtasının güneyinde yer alan ve geniş topraklara sahip olan indistan, tarih boyunca muhtelif devletlerin hükümranlıgı altına irmiş, çok çeşitli kültürlerin beşiği olmuştur. Hint kültürü ve sosyal yapısı üç bin yıla yakın bir süre devamlılık gösterir. Bunun bir sebebi de ülkenin coğrafi durumudurı. Uzun yıllardan beri farklı dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin ve dillerin egemen olduğu
more » ... topraklarda teşekkül eden felsefi, ilmi 2 , dini' ve kültürel değerler, özellikle diğer yakın ülkeler üzerinde -az çok-etkili olmuştur. Bu zengin kültürelortamda Türk kültürü de şüphesiz ki çok mümtaz bir yere sahiptir. Hint-Türk kültürel münasebetleri, Hindistan'daki İslami tarih ve kültür faaliyetleriyle aynı zamana rastlar 3 VII. yüzyıldan itibaren Hintçeden Arapçaya yapılan çeviriler yoluyla pek çok Hintçe eser, İslam dünyasına intikal etmiştir 4 . Fars asıllı tanınmış edip İbnü'l Mukaffa' (öl. l42/759)'nın Pehlevkeden Arapçaya tercüme ettiği "Kelile ve Dimne" kitabl S , Hint kökenli olup, esas itibarıyla Sanskritçe Pançatantra Masa/ları 6 'na dayanmaktadır? Bilimin çeşitli dallarında telif ettiği çok kıymetli
doi:10.14222/turkiyat1152 fatcat:dgwnuv6odfhk3lhzgoacr7ruyi