Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć, Horyzont Konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 552

Krzysztof Tarkowski
2017 Dialogi Polityczne  
doi:10.12775/dp.2016.030 fatcat:nkwclzdqafegdpnqrb73f5tdoe