TÜRKİYE TEMELLİ VERİ TOPLAMA VE KÜRESEL ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAZINI

Efe TOKDEMİR, Emre HATİPOGLU
2020 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute  
Özet Türkiye, gerek tarihsel zenginliği, gerekse bulunduğu coğrafi konum itibariyle farklı boyutta birçok uluslararası ilişkiler (Uİ) sürecini bölgesinde yaşayadurmaktadır. Gerek Türkiye'nin diğer ülkelerle kurduğu diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkiler, gerekse Türkiye'nin sınırları içinde yaşadığı uyuşmazlıklar küresel Uİ yazını için farklı çözümleme düzeylerinde nitel ve nicel veri üretmektedir. Şu ana kadar Türkiye üzerine ve/veya Türkiye'den toplanmış birçok veri kümesi küresel Uİ
more » ... daki birçok tartışmayı zenginleştirmiştir. Bu tartışmalar, devlet-dışı aktörlerin siyasi yapılanmasından ülkelerin uluslararası barışı koruma faaliyetlerine katkılarının belirleyenlerine kadar geniş bir tayfta gerçekleşmektedir. Bu çalışmadaki ana savımız, Türkiye'de toplanacak birçok verinin küresel düzlemde ilgi görebileceği, bu verilerden oluşturulacak veri kümelerini tanıtacak makalelerin başlı başına prestijli dergilerde yüksek atıf alarak yayınlanma potansiyelinin olduğudur. Türkiye temelli Uİ verilerinin uluslararası yayına evrilebilmeleri için bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu koşulların en önemlisi toplanacak verilerin mevcut küresel tartışmalar ışığında çerçevelendirilmesi, bu verilerden oluşturulacak değişkenlerin inşa geçerliliğinin ise sağlam bir kuramsal temel üzerine oturtulmasıdır. Verilerin ölçüm ve kodlama süreçlerinde hem bugünün popüler tartışmalarına hem de bu tartışmaların gelecekte evrilebileceği diğer araştırma sorularına katkıda bulunma potansiyeli dikkate alınmalıdır. Ortaya çıkan veri kümesinin küresel ve demokratik erişiminin sağlanması ve bu süreçte etik standartlara sıkı sıkıya bağlı kalınması, toplanan verilerin yayın haline dönüştürülmesi sürecinde takip edilmesi gereken diğer elzem noktalardır. Makalemiz, son yirmi senede ülkemizden çıkan veri toplama çalışmaları üzerinden savlarımızı detaylandırmakta ve günümüz Uİ yazınındaki bazı popüler tartışmalara Türkiye temelli katkıda bulunabilecek bazı veri seti önerileriyle sonuçlanmaktadır. Abstract Turkey experiences various multidimensional issues and problems regarding the field of International Relations (IR) due to her geopolitics and historical legacy. As a result of Turkey's diplomatic, military, and economic relations with the regional and global powers as well as discordances and instabilities Turkey experiences in the domestic politics produces both qualitative and quantitative data in all levels of analyses within IR. As a matter of fact, existing data on Turkey, or collected from Turkey have enriched the many debates ongoing in Global IR including, but not limited to, the activities and structures of non-state armed actors, states' contributions to international peacekeeping operations, various factors impacting the commitment to and level of foreign aid. In this manuscript, we argue that data collection efforts in Turkey would contribute to the ongoing debates within the field by reaching beyond the limits of Turkish politics, and hence, could be published in top-ranked journals Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021 (Sayı 42: Özel sayı 1) E. Tokdemir, E. Hatipoğlu Ö76 of the field attracting attention by leading scholars. Yet, we believe, such efforts should fulfill some of the conditions prior to publication: First and foremost, these data collection efforts must build upon the global theoretical debates. Second, coding and measurement of data must comply with the recent rules and regulations and should be informed by the contemporary research questions. Accessibility to the data must be provided, and ethical guidelines in data collection and analysis processes must be strictly followed. We discuss our arguments in detail by investigating the data-collection process of multiple datasets generated in Turkey and explain how they offer to the global IR literature.
doi:10.30794/pausbed.797467 fatcat:alu6v62pbfcr3exbbdlavqxdau