Zarządzanie obietnicą wynajmu nowoczesnej powierzchni handlowej w kontekście procesu wystąpienia targowego

Dariusz Siemieniako, Marcin Gębarowski
2014 Przegląd Organizacji  
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania przez dewelopera powstającego centrum handlowego koncepcji zarządzania obietnicą w zarządzaniu interakcjami z potencjalnymi najemcami, w kontekście procesu wystąpienia targowego. Po przeglądzie literatury dotyczącej dwóch procesów, wskazanych w celu artykułu, zamieszczono opis metody badawczej studium przypadku Parku Handlowego Kwadrat SA. Wyniki ukazują relacje pomiędzy analizowanymi w artykule procesami.
doi:10.33141/po.2014.09.02 fatcat:2cb3jwwgdnhkhddzz7xf7uuqby