Matched asymptotic solution to a class of singularly perturbed thin plate bending problem

Chen Li-Hua, Xu Hui, Mo Jia-Qi
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.100201 fatcat:u7ehmtegergqro5ga3qlzl2xem