Yaşlılarda Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler

Ali AĞAR
2020 Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi  
ÖZ İleri yaşa bağlı yaşlılarda bir takım fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler bireyin günlük yaşamını, çalışma hayatını, bağımlılık durumunu ve çevresi ile iletişimini etkilemektedir. Bununla birlikte, yaşa bağlı değişikliklerinin tümüne yalnızca yaşlanmak neden olmaz. Sedanter yaşam tarzı, çevre koşulları ve stresli yaşam da yaşlanmaya bağlı değişikliklere neden olmaktadır. Yaşlılardaki patolojik değişiklikleri anlayabilmek için yaşlanma ile meydana gelen
more » ... gelen değişiklikleri öğrenmek gerekmektedir. Bu derlemenin amacı, yaşlılarda görülen fizyolojik değişiklerin fark edilebilmesine ve tanımlanabilmesine katkıda bulunmaktır. Anahtar sözcükler: Fizyolojik değişiklikler, hastalık, yaşlı ABSTRACT A number of physiological changes occur in the elderly due to advanced age. These changes affect the individual's daily life, working life, addiction status and communication with the environment. However, aging alone doesn't cause all of the age-related changes. Sedentary lifestyle, environmental conditions and stressful life also cause changes due to aging. In order to understand the pathological changes in the elderly, it is necessary to learn the changes that occur with aging. The purpose of this review is to contribute to the recognition and identification of physiological changes in the elderly.
doi:10.38108/ouhcd.752133 fatcat:tdtz63yaing7jm4ohqbzzno55a