ALBERT CAMUS'NÜN "BİR ALMAN DOSTA MEKTUPLAR" YAPITINDA ZAMAN VE UZAM

Mustafa SOLMAZ
2014 The Journal of Academic Social Science Studies  
Özet Bir Alman Dosta Mektuplar, Fransızların sembolik değerleri için açık bir mektup niteliğindedir. Mektuplarda, Fransızlar üzerinden topyekûn Avrupalılık bilinci anlatılmaya çalışılır. Yazarın bu mektuplardaki felsefesi sadece vatanseverlik üzerine değil adalet duygusunu da kapsayacak şekildedir. Bu yapıtta, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, üstün ırk söylemiyle, dünyayı egemenliği altına almaya çalışan bir ulusla bağımsızlığını korumaya çalışan bir başka ulusun iki kişiliği karşı karşıya
more » ... lerek, gerçek yurttaşlığın nasıl olması ve toplumsal ahlakın özelliklerinin neleri kapsaması gerektiği irdelenir. Eserde, normal bir insanın vatanı söz konusu olduğu zaman nasıl değişebileceğini ve onurlu yaşamı için ölüm dâhil her şeyi göze alabileceğini gösterir. İnsanın sorumluluk alma ya da ondan kaçma duygusunun olaylar karşısında değişebileceğini kendi hayatından örneklendirerek verir. Günümüzdeki Avrupa Birliği temellerinin o dönemde, Camus gibi, bazı yazarlar tarafından oluşturulmaya çalışıldığı gözlenir. Yaşamında, uzun süre düşünmeden seçimini yapmayan, bir kez seçince de buna bağlı kalan ender insanlardan olan Camus'nün, bu söze uygun hareket ettiğini bu eserde de görmek mümkündür. Bu yapıtında, insana özgü olan acıma, güçsüzlük, iyilik, kötülük, nefret, sevgi gibi temel insani duyguları güzel bir şekilde işler. İnsanın iki yönü olan 'kurban' ve 'cellât' ikilemini, insanın yaşam felsefesinden aldığını, zaman ve uzam koşullarının insanı bu iki kavramdan birini seçmeye zorladığını gösterir. Fransızların, savaşa hazırlıksız yakalandığı için örgütlenemediğini ve işgale uğradığını, ancak bilinçli bir toparlanma ile her şeyin tersine döndürülebileceğini Alman dostuna anlatmaya çalışır. Abstract Letters to a German Friend has the characteristics of an open letter for symbolic values of the French. In letters, europeannes consciousness is told upon the French in all. The philosophy of the author in these letters is not only pon patriotism but also includes the sense of justice. In this work, bycomparing two types of personality of a nation trying to master the world with the discourse of master race during the years of the second world war and another nation trying to preserve its independence, the question how must be a real citizenship and wich things should be included by social morality properties are scrutinized. This work shows how can a normal person can change when it comes to motherland and for an honorable life, how can he take the risk of everytthing
doi:10.9761/jasss2209 fatcat:lfkspubkjnfk3ovksa3mbw4o2y