HİRSCHİ'NİN SOSYAL KONTROL TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLG

Sebahattin ZİYANAK
2014 The Journal of Academic Social Science Studies  
Özet Bu çalışma sosyal kontrolun aracılık eden etkilerini Kürt gençlerin de suça yönelik hareketleri incelemektedir. Hirschi'nin sosyal kontrol teorisi bağlamında kendini algılama ve çocuklar da suç işleme calışmalarının baslıca ana etkileri yeniden gözden geçirildi. Data Gülen okulu olarak kabul edilen Özel Çaglayan Murat Anadolu Fen Lisesi (Şanlıurfa, Türkiye) okuluna devam eden Kürt gençlerinden 100 tane örneklem ve devlet okuluna (Diyarbakır Türkiye) devam eden Kürt gençlerinden 100 tane
more » ... erinden 100 tane örneklem olarak toplanılmıştır. Bu proje icin başlıca ana suçları işlemek bağımlı değişken olarak kabul edildi. Son 12 ay içerisinde öğrenci başlıca ana suçları işlediği rapor edilmişse, o öğrenci suç işlemiş olarak sınıflandırılır -ikikilo baklava değerinden az bir şey çalmak, iki kilo baklava değerinden fazla bir şey çalmak, başka birisine fiziksel şiddet uygulamak, kavga yapmak, hırsızlık yapmak ve araba soymak, size ait olmayan bir şeylere ya da halka ait mallara zarar vermek, vegraffiti yapmak. Sosyal kontrol teorisinin kompon antları bağlılık, katılım, taahhüt, and itimat bağımsız degişken olarak kullanıldı. Katılımcıların yaşı 16 ile 18 yaşları aralığındadır. Geleneksel Türk toplumuna bağlılıkları olan Kürt gençlerinin konumu göz önünde bulundurularak sosyal kontrol elementleri ve çocuklarda bu çişleme arasındaki ilişkinin kuvvetli olacağı hipotezini kurdum. Binarl lojistik regresyon analizinden cıkan bulgular bağlılıgın yoklugunda, Kürt gençleri suç işleme eğiliminde olduklarını işaret ediyor. Daha ileri araştırma ve sonuçla icin, Gülen hareketi bağımsız bir değişken olarak test edildi. Abstract This study examines the mediating effect of social bonding on delinquent behavior among Kurdish teens. Major influences to the study of self-concept and delinquency based on Hirschi's social bonding theory are reviewed. The data was collected from a sample of 100 Kurdish teens attending a Gülen affiliated school (Private Çaglayan Murat Anatolian Science High School in Şanlıurfa, Turkey) and 100 Kurdish teens attending a public (non- Sebahattin ZİYANAK Gülen) school (The Public High School in Diyarbakır, Turkey). Involvement in major delinquency is dependent variable for this research project. A student is classified as a major delinquent if he or she reports having been involved in any major delinquent action -larceny equal to less than the cost of four pounds of baklava, larceny equal to more than the cost of four pounds of baklava, physically injuring another person, getting into a physical fight, breaking and entering a car, damaging property, and painting graffiti within the past twelve months-within the past twelve months. The components of social bonding attachment, involvement, commitment, and belief were used as independent variables. Participants' age ranged between 16 to 18 years. I hypothesize that the relation between the social bonding elements and delinquency should be stronger in the case of Kurdish adolescents who are more attached to conventional Turkish society. Results from binaryl ogistic regression analy sesindicate that in the absence of bonding, Kurdish teenagers tend to engage in major delinquent activities. For further exploration and results, the Gülenmovement was examined as an independent variable.
doi:10.9761/jasss2335 fatcat:3ux6ofxgfzb7zieafcjou5l77y