Ponowoczesność, czyli człowieczeństwo zdegradowane?

Tomasz Nakoneczny
2014 Rocznik Teologii Katolickiej  
Rocznik Teologii Katolickiej, tom XIII/1, rok 2014 NAUKA Tomasz Nakoneczny Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Ponowoczesność, czyli człowieczeństwo zdegradowane? POSTMODERNITY OR DEGRADED HUMANITY? The article poses the question on conditio humana on the background of conflict between the two ideological orientation of our time: constructivism and essentialism. The first orientation continues the project of human emancipation, whose initial ideas shaped the Enlightenment. In this
more » ... k, the man is a constructor of his world. The second orientation includes a number of traditions and paradigms, describing the man as irrevocably immersed in the world of standards and truths derived from the non-human reality. The author reflects on the implications of the this ideological conflict to our ideas of man as a creature of special moral status. Jeśliby przyjąć, że istotnym wyznacznikiem tożsamości epok są charakterystyczne dla nich sprzeczności (między np. dążeniem do racjonalności i irracjonalnością, między barbarzyństwem i kulturą, ładem i buntem, opresją i wolnością -by wymienić te bodaj najczęściej przywoływane), o czasie zwanym ponowoczesnym (jedno z kilku konkurujących w dyskursie określeń, które możemy przyjąć bez ryzyka nadużycia) wolno powiedzieć, że wśród licznych trawiących go sprzeczności, ukrytych bądź jawnych, jest i ta, która bierze się z dwóch wyraźnie przeciwstawnych, a silnie świadomość reflektującą naznaczających wizji człowieczeństwa.
doi:10.15290/rtk.2014.13.1.04 fatcat:sd46ey3yb5dntdrj4knwlqptua