Just Do It! Corpos e imaxes de mulleres na nova división do traballo

María López Ruido
2017 Boletín Galego de Literatura  
Neste artigo redefínese a oposición traballo/non traballo desde o feminismo, analízase como aparece o corpo do traballo na nova orde global e na cinematografía desde finais do XIX ata o XXI (con especial atención a aqueles traballos asimilados á feminidade). Por último, profúndase nas imaxes das mulleres no traballo.
doi:10.15304/bgl.50.3899 fatcat:gpb5od737bdmvlhqui3l7ryeza